Direktori Guru

No NIP Nama Pangkat Pelajaran Jabatan Foto
1 19671028 199512 2 006 Dra. ERNI PRASETYAWATI,M.Pd. IV/b Bahasa Indonesia Kepala Sekolah

 

2 19660929 198602 2 005 Dra. TULUS ANDAYANI IV/b Matematika Wali Kelas

3 19621211 199512 1 003 Drs. SENSUS SIANTO, M.Pd IV/b Matematika Wali Kelas

4 19620924 198703 2 003 Dra. AINIE HIKMATIEN IV/b Bhs. Jerman Kepala Perpustakaan

5 19630628 198803 2 006 ENDRAWATI, M.Pd IV/b Matematika Wali Kelas
6 19610425 198803 2 003 Dra. MUTHAMIMAH IV/a BK  
7 19620520 198512 2 002 WAHYU WULANDARI, S.Pd IV/a Bahasa Inggris Wali Kelas

8 19690622 199501 2 001 ERNA ANDARI, S.Pd IV/a Biologi Wali Kelas

9 19640820 198703 2 013 TRI ARTIANI,S.Pd.,M.Pd. IV/a Sejarah Wali Kelas

10 19650408 199601 2 001 Dra. SOESILOWATI, M.Pd.I IV/a PKN Wali Kelas

11 19660722 199103 1 003 YUDI CATUR PRIHARTONO,S.Pd IV/a BK Waka Kesiswaan

12 19640519 199802 1 001 Drs. BAMBANG SUWIGNYO IV/a Matematika/ Prodistik Wali Kelas

13 19690613 200501 2 016 ENDANG HERMAWATI, S.Pd, M.Pd IV/a Bahasa Indonesia Wali Kelas

14 19770614 200501 2 013 NURHAYATI NINGSIH, M.Pd IV/a Fisika Waka Kurikulum

15 19790920 200604 2 022 UMI NURHIDAYATI, M.Pd IV/a Bahasa Indonesia Waka Humas

16 19810826 200312 2 004 NETI KURNIAWATI, S.Pd III/d Fisika Wali Kelas

17 19810213 200501 2 011 ERYNA DWI ASTUTI, S.Pd III/d Bahasa Jepang Wali Kelas

18 19750522 200604 1 016 RAHMAN ADJI,S.Pd, M.Pd III/d Sejarah Waka. Sarana Prasarana

19 19711212 200604 2 020 NAFSUL MUTMAINNAH,S.Ag,M.Pd.I III/d PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Wali Kelas

20 19800505 200604 2 052 DWI AMBARWATI,M.Pd III/d Geografi Wali Kelas

21 19760611 200501 2 014 ANIK WIDAYANTI EWT,S.Psi,M.Psi III/c BK  

22 19711205 200604 2 031 DESI TINA RUSPITA, S.Pd III/c Kesenian Wali Kelas
23 19760116 200604 2 015 NURANI ISTIKHAROH, S.Sos III/c Sosiologi Wali Kelas

24 19830414 200604 2 027 NARULITA EVIA R, S.Kom III/c TIK/ Informatika Wali Kelas,Pengajar PRODISTIK

25 19750629 200701 2 015 MIMIK YUNIARTI, M.Pd III/c Bahasa Inggris Wali Kelas, Ketua ELS

26 19750820 200701 2 023 YUSIA AGUSTINI,S.Pd.,M.Si. III/c Biologi Wali Kelas

27 19721029 200903 2 002 UFIT KURNIATI, S.Pd III/c Kimia Wali Kelas

28 19840113 200903 2 001 SITI AISYAH I.S., S.Pd III/c SOSIOLOGI/ANTROPOLOGI Wali Kelas

29 19780627 200903 2 003 ARUM FITRIA, S.Kom.,M.Pd III/c TIK/ Informatika Wali Kelas, Pengajar PRODISTIK

30 19891113 201402 1 001 RACHMAT SAIFUDIN, S.Pd III/b PENJASKES Ketua PRODISTIK

 

31 19861019 201001 2 017 ANA DWI OCTAVIA, S.Pd III/b Ekonomi Wali Kelas

32 19770416 201101 2 004 ELVIRA WAHYUDIN, SE III/b Ekonomi Wali Kelas

33 19861022 201402 2 004 ANA RIZKA F,S.Pd.,M.Pd III/a Biologi Wali Kelas

34 19640308 201406 1 001 Drs. ADRY MARTHEN III/a PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN Penanggung Jawab Inventaris

35 GTT CHOIRUL ADHIM,SH.I - Pend. Agama Islam  

36 GTT CAHYO DWI PRASODJO,S.Pd - Pend. Jasmani Asisten Waka Kesiswaan

37 GTT AGUS TRI LAKSONO,S.Pd - Pend. Jasmani Asisten Waka Sarana dan Prasarana

38 GTT SADDAM HUSEN,S.Pd.Gr - Sejarah  

  GTT REZZA AYATILLAH VELAYATI,S.Pd - Bahasa Inggris  

41 GTT ANUGGRAH HIYANG WIDHI,S.Pd - PKn  

42 GTT YUNI OCTAVIA,S.Pd - Matematika  
43 GTT ANANDA INTAN SAVITRI - Bahasa Indonesia  

44

45

GTT

GTT

DONY WAHYU LEATANTO,S.Pd

BAHTIAR NURMALA SARI,S.Pd.

-

-

Geografi

Bahasa Jawa