Pengurus dan Pengajar ELS

Susunan Pengurus Dan Pengajar

English Language Skill (ELS) SMA Negeri 2 Probolinggo

Tahun Pelajaran 2019-2020

 

Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

Ketua                          : Mimik Yuniarti,M.Pd

Anggota                      : Nurhayati Ningsih,M.Pd

                                       Umi Nurhidayati,M.Pd

Pengajar:

1. Ima dwi lailatul firda
2. Nur Deby Putri Maulidya
3. Wahyu Nuril Qolbi
4. Wahyu Diny Sujannah
5. Pristya Ulfa Rihadini
6. Anisatul Faizah
7. Eka Nurcahyaningsih
8. Rendhi Fatrisna Yuniar